Usługi - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu

Przejdź do treści

Menu główne:

Usługi

DPS oferuje:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych
  
 • Miejsce zamieszkania
 • Wyżywienie
 • Odzież i obuwie
 • Utrzymanie czystości

Usługi opiekuńcze
 • Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • Pomoc w procesie pielęgnacji
 • Pomoc w załatwieniu spraw osobistych
 • Usługi wspomagające

Usługi wspomagające
 • Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej
 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
 • Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
 • Zapewnieni warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania kontaktu z rodziną i środowiskiem
 • Działania zamierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości
 • Pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi w możliwości podjęcia pracy (głównie w charakterze terapeutycznym)
 • Zapewnienie bezpiecznego przetrzymywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych
 • Pokrycie w miarę możliwości mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu kosztów przedmiotów osobistego użytku
 • Zapewnieni przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji
 • Załatwienie skarg i wniosków mieszkańców

Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych
 • Pobieranie nauki
 • Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych
 • Uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe


  
Programy pracy z  podopiecznymi i plany opieki tworzone są w ramach działalności zespołu  terapeutyczno-opiekuńczego pod kierownictwem psychologa. Oprócz  koniecznej pielęgnacji, Dom oferuje opiekę medyczną, rehabilitacyjną i  terapeutyczną. Wśród różnych form aktywności preferowane są: terapia  zajęciowa (papieroplastyka, hafciarstwo, zajęcia kulinarne),  dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne,  biblioterapia, katecheza i informatyka. Zachęcanie Podopiecznych do  podejmowania licznych dyżurów sprzyja nauce radzenia sobie w różnych  okolicznościach życia i sprawia, że mają poczucie własnej sprawczości i  są domownikami a nie jedynie pensjonariuszkami. Ulubioną formą spędzania  wolnego czasu są wycieczki i turnusy rehabilitacyjne, które oprócz  walorów poznawczych integrują, pobudzają wyobraźnię, wyrabiają  samodzielność i pozostają w umyśle, jako pozytywne wspomnienie.  Społeczność lokalna również dostarcza wielu atrakcji. Stale napływają  zaproszenia do udziału w licznych imprezach integracyjnych,  organizowanych przez władze miasta, stowarzyszenia lub różnego rodzaju  ośrodki pomocy społecznej. Także na terenie posesji DPS corocznie  organizowany jest festyn rodzinny, gromadzący Mieszkanki DPS, oraz  społeczność tutejszej dzielnicy miasta, władze miasta i zaproszonych  gości.
W ramach edukacji  wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zespołów  rewalidacyjno-wychowawczych na terenie Domu, a także na terenie ośrodka  szkolno – wychowawczego, gdzie są dowożone.
Dom  prowadzony przez zgromadzenie zakonne dba o rozwój duchowy  podopiecznych. Zapewniona jest comiesięczna spowiedź i komunia św. W  każdą niedzielę organizowane jest wspólne wyjście do kościoła pod opieką  sióstr i pracowników. Mieszkanki mogą korzystać z domowej kaplicy,  gdzie również odprawiane są Msze Św. W Domu organizowane są również  uroczyste obchody świąt , uroczystości okazjonalnych i umożliwienie  udziału w imprezach kulturalnych.
„Nic ponad miłość  Chrystusa” - oto testament naszej Matki Założycielki, który jest dewizą  życia sióstr, do którego wciąż dążą przez modlitwę i pracę. Napełniając  się Bożą miłością siostry ofiarują swoim podopiecznym bezinteresowną  miłość. Gdy wychowanki jeszcze śpią, domowa kaplica rozbrzmiewa modlitwą  sióstr, które przed Najświętszym Sakramentem czerpią siłę i miłość na  każdy dzień.
„Każdy  kto przyjmuje najmniejsze z tych dzieci Mnie przyjmuje” – tak  powiedział Jezus. Siostry w Wodzisławiu Śl. powołane są do poznawania i  przyjmowania Chrystusa w najbardziej potrzebujących, bezradnych i  oczekujących miłości
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego