Standardy ochrony dzieci/osób bezbronnych - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu

Przejdź do treści

Menu główne:

Standardy ochrony dzieci/osób bezbronnych

 

Opisane w dokumencie standardy ochrony dzieci/osób bezbronnych opierają się zarówno na aktualnym ustawodawstwie prawa państwowego m. in. wynikających z Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz właściwych dla ochrony dzieci norm Kodeksu karnego, jak i aktualnych norm i przepisów prawa kościelnego. Znajdują również odzwierciedlenie w charyzmacie Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, którego misją jest troska o dzieci osierocone i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Standardy ochrony dzieci/osób bezbronnych - wersja rozszerzona
Standardy ochrony dzieci/osób bezbronnych - wersja skrócona
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego