Matka Antonina Mirska - Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu

Przejdź do treści

Menu główne:

Matka Antonina Mirska

SŁUGA BOŻA MATKA ANTONINA MIRSKA

Kim była?

  • była dzieckiem, które zaznało rodzinnego szczęścia ale i bólu sieroctwa
  • była chrześcijanką kochającą Chrystusa, wrażliwą na drugiego człowieka
  • była Oblubienicą Chrystusa, odnajdującą Jego twarz w najbardziej opuszczonych i ubogich
  • była i jest Założycielką Zgromadzenia  Sióstr Opatrzności Bożej, służącego człowiekowi i ufającego Opatrzności  Ojca Niebieskiego
  
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEJ MATKI ANTONINY MIRSKIEJ:
Boże,  najlepszy Ojcze, który w swojej Opatrzności wybierasz kogo chcesz i  kiedy chcesz, by okazać swoją miłosierną miłość zagubionym i wątpiącym,  wspomnij na dziecięcą ufność i zawierzenie Twojej Służebnicy Antoniny  Mirskiej, która z miłości ku Tobie poświęciła się nawracaniu dusz  zbłąkanych i zagubionych i otarła wiele sierocych łez. Użycz jej chwały  świętości na ziemi, a nam za Jej wstawiennictwem udziel łask …, o które  Cię pokornie prosimy.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego